Kinderen en scheiden

Scheidingen gaan gepaard met emoties en frustraties. Een scheiding is voor alle betrokkenen een moeilijke periode en niet in de laatste plaats voor de kinderen. Elke ouder wil er alles aan doen om de kinderen de ellende van een scheiding te besparen. De kinderen zijn niettemin onderdeel van het scheidingsproces. Het is daarom in ieders belang dat ouders de opvoeding van de kinderen samen goed regelen en hierover samen beslissen.

De relatie met de (ex)partner en familie (opa en oma’s) is, als er kinderen zijn, niet voorbij. De relatie wordt als ‘t ware gereorganiseerd. Als scheidingsmediator van de ScheidingsPraktijk-Westbrabant heb ik de kennis en ervaring om u hierbij adequaat te helpen.

Wat doet een scheiding met een kind?

Uit veelvuldig onderzoek is gebleken dat kinderen die een echtscheiding meemaken een groter risico lopen op het ondervinden van de volgende problemen:

  • Zij hebben meer moeite met het aangaan van (intieme) relaties.
  • Zij boeken slechtere prestaties op school.
  • Zij maken eerder kans op ontstaan van gedragsproblemen.
  • Zij lijden onder een lager zelfbeeld.

De risico’s zijn groter naarmate er meer sprake is van een “vechtscheiding”. Deze risico’s kunnen worden verkleind wanneer de echtscheiding wordt begeleid door een scheidingsmediator van De ScheidingsPraktijk-Westbrabant, die werkt volgens het principe “Goed geregeld Samen uit elkaar.”

Folder: “Uit elkaar en de kinderen dan” van de Rijksoverheid