Het scheidingsproces

Er komt nogal wat kijken bij een scheiding. (Ex-)partners staan, in een moeilijke periode, voor de opgave veel te moeten regelen voor de toekomst. De scheidingsmediator van de ScheidingsPraktijk-Westbrabant helpt u aan de hand van een stappenplan:
Het scheidingsproces verloopt in zeven stappen:

  • Gratis advies gesprek.
  • Het intakegesprek.
  • Het ouderschapsplan
  • Het convenant.
  • De voortgangsgesprekken.
  • Het indienen van het verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank.
  • Het evaluatiegesprek.

De scheidingsmelding

De scheidingsmelding vindt plaats op het moment dat een van de partners aan de andere partner te kennen geeft te willen scheiden. Het is belangrijk dat deze mededeling ondubbelzinnig plaatsvindt en niet door een derde (bijvoorbeeld een advocaat) gebeurt. Bent u ervan bewust dat uw partner tijd nodig heeft om de boodschap tot zich door te laten dringen. Geef de ander de tijd dit te verwerken. Wanneer u deze mededeling goed doet, zal het scheidingsproces in beginsel korter duren en minder conflicten opleveren.

Stap 1: Gratis adviesgesprek

Als u uw partner op de hoogte heeft gesteld van het feit dat u wilt scheiden en u heeft de intentie om er in goed overleg uit te komen, kunt u contact opnemen met De ScheidingsPraktijk-Westbrabant. In het adviesgesprek geef ik u informatie wat De ScheidingsPraktijk-Westbrabant voor u beiden kan betekenen en hoe er wordt gewerkt.

Stap 2: Intakegesprek: inventarisatie van de scheiding

Het tweede gesprek heeft tot doel het verzamelen van alle stukken en gegevens die benodigd zijn om de scheiding in gang te zetten. Dit zijn onder andere persoonsgegevens, inkomensgegevens, gegevens over het pensioen, de inboedel en de woning.

Stap 3: Ouderschapsplan

Als er sprake is van minderjarige kinderen, is een ouderschapsplan volgens de wet verplicht. De scheidingsmediator van de ScheidingsPraktijk-Westbrabant stelt samen met u het ouderschapsplan op. Het ouderschapsplan bevat onder meer de zorg- en omgangsregeling met betrekking tot de kinderen. Tevens wordt een alimentatieberekening opgesteld.

Stap 4: (Echtscheiding) convenant

Een echtscheidingsconvenant is een document waarin alle gemaakte afspraken worden vastgelegd, Pas als beide partijen tevreden zijn over de afspraken wordt overgegaan tot ondertekening van het ouderschapsplan en het echtscheidingsconvenant.

Stap 5: Voortgangsgesprekken

Vanaf het derde gesprek komt de voortgang van het scheidingsproces aan de orde. Als er nog zaken zijn waarover u met elkaar wilt praten, wordt hiervoor de tijd genomen en volgt een eventuele aanpassing in het convenant.

Stap 6: Indienen verzoek tot scheiding bij de rechtbank

Als alle documenten getekend zijn, wordt er een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank ingediend door de advocaat. De rechtbank leest in het verzoekschrift en in het convenant dat het echtscheidingsconvenant in goed overleg tot stand is gekomen. De periode tussen het indienen van het verzoekschrift tot echtscheiding en het inschrijven van de beslissing van de rechtbank in de registers van de burgerlijke stand bestrijkt gemiddeld zo’n 6 tot 8 weken.

Stap 7: Het evaluatiegesprek

De dienstverlening van de ScheidingsPraktijk-Westbrabant eindigt twee maanden na inschrijving van de scheiding in het register van de burgerlijke stand. Ik neem na de inschrijving altijd nog contact met u op om te bespreken of er zaken zijn blijven liggen. Ik vind het daarnaast belangrijk om mijn dienstverlening goed met u te evalueren. Ik vraag u dan ook een evaluatieformulier in te vullen.